Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  visitors

  Flag Counter

  CHỮ KÝ

  GOOGLE TÌM KIẾM

  LỜI HAY Ý ĐẸP

  KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH MÌNH ==*****************************== CON NGƯỜI CHỈ CÓ CÁI CHƯA BIẾT CHỨ KHÔNG CÓ CÁI KHÔNG BIẾT ===*************************===

  Hỗ trợ trực tuyến

  Ảnh ngẫu nhiên

  20181120_080549.jpg 20181120_080220.jpg 20130415.gif Yentong3goccuatamgiac.swf

  http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

  Đại số 8. Chương II. §8. Phép chia các phân thức đại số

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vy Văn Yển (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:15' 12-11-2022
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG PTDTBT THCS SƠN HẢI

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  CÂU HỎI
  1. Phát biểu quy tắc nhân hai phân thức đại số? Viết
  công thức tổng quát?
  2. Tính:
  5x + 10
  2x - 4
  a)

  4x - 8
  x +2
  x3 + 5
  x-7
  b)
   3
  x-7
  x +5
  TRẢ LỜI

  1. Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau,
  các mẫu thức với nhau.
  Công thức tổng quát: A C = A . C
  B D B .D
  5x + 10 . 2x - 4 

  2. a) Ta có: 5x3 + 10  2x - 4
   x 3 + 5 x - 7 
  x
  +
  5
  x
  7
  4x - 8  x + 2
  2. b) Ta có:
   4x - 8 .3x + 2  1
  3
  x-7
  x +5
  x5 - x7 + 2x+2x5 - 4  5


  2 2x - 4 . x + 2  2
  TIẾT 19

  §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

  1. Phân thức nghịch đảo:

  Hai phân thức
  này gọi là
  nghịch đảo của
  nhau

  Thế nào là hai phân thức nghịch đảo?

  x3 + 5
  x-7
   3
  1
  x-7
  x +5

  TIẾT 19

  §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

  1. Phân thức nghịch đảo:
  Hai phân thức gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của
  chúng bằng 1
  Ví dụ:
  Phân thức

  x3 + 5
  x-7
  là phân thức nghịch đảo của 3
  x-7
  x +5
  3
  x +5
  và x - 7 là hai phân thức nghịch đảo của nhau.
  hay
  x-7
  x3 + 5

  Những phân thức nào thì có phân thức nghịch đảo?

  TIẾT 19

  §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

  1. Phân thức nghịch đảo:
  Hai phân thức gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của
  chúng bằng 1
  Ví dụ:
  x3 + 5
  x-7
  Phân thức
  là phân thức nghịch đảo của 3
  x-7
  x +5
  Tổng quát:
  A
  A B
  Nếu
  0 thì
   =1

  B
  B A
  B là phân thức nghịch đảo của phân thức A
  B
  A

  A
  B
  là phân thức nghịch đảo của phân thức
  B
  A
  A và B là hai phân thức nghịch đảo của nhau.
  B
  A
  Muốn tìm phân thức nghịch đảo của một
  phân thức ta làm thế nào?

  TIẾT 19

  §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

  1. Phân thức nghịch đảo:
  Hai phân thức gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của
  chúng bằng 1
  Ví dụ:
  Tổng quát:
  A
  B
  A
  là
  phân
  thức
  nghịch
  đảo
  của
  phân
  thức
  Nếu
  ,
  0

  B

  A

  B

  ?2 Tìm phân thức nghịch đảo của các phân thức sau

  Cho phân
  thức

  3y2

  2x

  x2 + x - 6
  2x + 1

  Phân thức
  nghịch
  đảo

  2x

  3y2

  2x + 1
  x2 + x - 6

  1
  x-2

  3x + 2

  x-2

  1
  3x + 2

  Lưu ý: 3x + 2  0

  TIẾT 19

  §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

  2. Phép chia:
  2
  1
  4x
  2 -ĐỘNG
  4x NHÓM
  HOẠT
  Ví
  dụ:
  Cho
  hai phân thức:
  vaø
  2
  x + 4x
  3x

  Tương tự như phép chia phân số, em hãy thực hiện
  phép chia hai phân thức.
  Giải
  1 - 4x 2
  2 - 4x
  Thực hiện
  phép chia
  :
  2
  2
  2

  2 - 4x
  3x3x
  1x- 4x
  1 - 4x
  +
  4x
  :

   2
  2
  3x
  x + 4x 2 - 4x
  x + 4x
  1 - 4x 2 3x
   2
  x + 4x 2 - 4x 
  1 - 2x 1+ 2x 3x


  x x + 4 2 1- 2x 

  3 1+ 2x 
  2 x + 4   3 + 6x

  2x + 8

  TIẾT 19

  §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

  2. Phép chia:
  Quy tắc:

  A cho phân thức C khác 0, ta
  B
  D
  nhân A với phân thức nghịch đảo của C
  D
  B
  A D C
  A C

  :
  =   0 
  B C D
  B D

  Muốn chia phân thức

  Thực chất phép chia
  cũng chính là phép
  nhân

  TIẾT 19

  §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

  2. Phép chia:
  Quy tắc:

  A cho phân thức C khác 0, ta
  B
  D
  nhân A với phân thức nghịch đảo của C
  D
  B
  A D C
  A C

  :
  =   0 
  B C D
  B D

  Muốn chia phân thức

  Áp dụng:
  ?3 Làm tính chia:
  (x2 + 1) : (x + 2) = (x2 + 1)  1
  2

  x +1
  =
  x +2

  x +2

  TIẾT 19

  §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

  2. Phép chia:
  Áp dụng:
  ?4 Làm tính chia:

  4x 2 6x 2x
  :
  :
  2
  5y 5y 3y
   4x 2 6x  2x
   2 :
  :
   5y 5y  3y
   4x 2 5y  2x
   2   :
   5y 6x  3y
  2x 2x
   :
  3y 3y

  2x 3y
   
  1
  3y 2x

  Cách khác:

  4x 2 6x 2x
  :
  :
  2
  5y 5y 3y
  4x 2 5y 3y
   2 
  5y 6x 2x
  4x 2 5y 3y
   2
  5y 6x 2x
  1

  TIẾT 19

  §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

  2. Phép chia:
  Chú ý:
  Đối với phép chia nhiều phân thức ta có thể thực hiện như sau:

  A C E
  A D F
  A D F
  : : =   =
  B D F
  B C E
  B C E
  Khi làm bài tập ta có thể áp dụng các công thức về dấu:

   A C
   A C
  * -  : = - : 
   B D
   B D
  A  C
   A C
  * : -  = - : 
  B  D
   B D
   A  C A C
  * -  :  -  = :
   B  D B D

  TIẾT 19

  §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

  2. Phép chia:
  Bài tập:
  Bài 42 trang 54 SGK
  Làm tính chia:

   20x   4x 3 
  20x 4x 3
  a)  
  : 
  :
   =
  2  
  2
  3y
  5y
   3y   5y 
  20x 5y
  =
   3
  2
  3y 4x
  25
  = 2
  3x y

  TIẾT 19

  §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

  2. Phép chia:
  Bài tập:
  Bài 43 trang 54 SGK
  Làm tính chia:

  5x - 10
  a) 2
  : 2x - 4  = 5x - 10  1
  x +7
  x 2 + 7 2x - 4
  5 x - 2 
  1
  = 2

  x + 7 2 x - 2 
  5
  =
  2 x2 + 7
  5
  = 2
  2x + 14

  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  * Học khái niệm về phân thức nghịch đảo, quy tắc chia
  phân thức.
  * Xem và làm lại các bài tập đã làm.
  * Làm bài tập 42b; 43b, c; 44 trang 54 SGK.
  * Đọc trước bài
  “Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức”.

  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  Bài 44 trang 54 SGK

  x 2 + 2x
  x2 - 4
  Tìm biểu thức Q, biết:
  Q = 2
  x-1
  x -x

  x 2 - 4 x 2 + 2x x 2 - 4 x - 1
  Q= 2
  :
  = 2
   2
  x -x
  x-1
  x - x x + 2x
  (x - 2)(x + 2)(x - 1) x - 2
  =
  = 2
  x(x - 1)x(x + 2)
  x
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH VAI BÁC HỒ

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 8