Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  visitors

  Flag Counter

  CHỮ KÝ

  GOOGLE TÌM KIẾM

  LỜI HAY Ý ĐẸP

  KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH MÌNH ==*****************************== CON NGƯỜI CHỈ CÓ CÁI CHƯA BIẾT CHỨ KHÔNG CÓ CÁI KHÔNG BIẾT ===*************************===

  Hỗ trợ trực tuyến

  Ảnh ngẫu nhiên

  20181120_080549.jpg 20181120_080220.jpg 20130415.gif Yentong3goccuatamgiac.swf

  http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

  Đại số 8. Chương III. §1. Mở đầu về phương trình

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vy Văn Yển (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:32' 03-12-2022
  Dung lượng: 691.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Với bài toán cổ Việt Nam:

  Vừa Gà vừa Chó
  Bó lại cho tròn
  Ba mươi sáu con
  Một trăm chân chẵn.

  Hỏi có bao nhiêu Gà, bao nhiêu Chó?

  Chúng ta cùng nhau xét “Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn”.
  + Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
  + Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (a ≠ 0)
  + Phương trình tích
  + Phương trình chứa ẩn ở mẫu
  + Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  1. Phương trình một ẩn
  * Khái niệm:
  - Phương trình một ẩn có dạng:
  A(x) = B(x)
  Vế trái: A(x), vế phải: B(x) là hai
  biểu thức của cùng một biến x.
  * Ví dụ 1:
  2x + 5 = 3(x – 1) + 2 là phương
  trình với ẩn x
  2t + 1 = t là phương trình với ẩn
  t

  Bài toán:
  Tìm x, biết: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2
  Ta nói hệ thức 2x + 5 = 3(x – 1) + 2 là
  một phương trình ẩn số x. Phương trình
  gồm 2 vế.
  ? Hãy chỉ rõ từng vế của phương trình?

  VT là: 2x + 5
  VP là: 3(x – 1) + 2
  ? Vế trái và vế phải của phương trình là các
  biểu thức có đặc điểm gì về biến?
  ? Thế nào là phương trình một ẩn ?
  BT1: Trong các phương trình sau phương
  trình nào là phương trình một ẩn?
  a) 2x + 3 = 4x – 2
  b) y + 3 = 2y
  c) 3u – 1 = u + 5
  d) 3x + y = 5x – 3

  1. Phương trình một ẩn

  * Nghiệm của phương trình:
  Ví dụ: Phương trình
  2x + 5 = 3(x – 1) + 2 có một
  nghiệm là x = 6

  BT 2: Cho phương trình:
  2x + 5 = 3(x – 1) + 2
  Khi x = 6, tính giá trị mỗi vế của
  phương trình. Có nhận xét gì về giá
  trị hai vế của phương trình khi x =6.
  Kết quả:

  VT = ………….
  2.6 + 5 = 12 + 5 = 17
  VP = …………..
  3(6 – 1) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17
  Nhận xét: Thay x = 6 vào hai vế của
  phương trình thì hai vế của phương
  trình có giá trị bằng nhau.

  Ta nói rằng số 6 thỏa mãn (hay
  nghiệm đúng) phương trình đã cho
  và gọi 6 (hay x = 6) là một nghiệm
  của phương trình đó.

  1. Phương trình một ẩn

  * Chú ý:
  - Hệ thức x = m (với m là một số
  nào đó) cũng là một phương
  trình. Phương trình này chỉ rõ
  rằng m là nghiệm duy nhất của
  nó.
  - Một phương trình có thể có một
  nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm,
  … cũng có thể không có nghiệm
  hoặc có vô số nghiệm. Phương
  trình không có nghiệm nào gọi là
  phương trình vô nghiệm.

  ?3. Cho phương trình:
  2(x + 2) – 7 = 3 – x
  a) x = -2 có thỏa mãn phương trình
  không?
  b) x = 2 có là một nghiệm của
  phương trình không?

  1. Phương trình một ẩn

  * Chú ý:
  - Hệ thức x = m (với m là một số
  nào đó) cũng là một phương
  trình. Phương trình này chỉ rõ
  rằng m là nghiệm duy nhất của
  nó.

  ?3. Cho phương trình:
  2(x + 2) – 7 = 3 – x

  a / .Thay x  2 vào hai vế của pt
  VT 2  2  2   7  7
  VP 3   2  5
   x  2 không thỏa mãn pt
  - Một phương trình có thể có một
  nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm,
  b / .Thay x 2 vào hai vế của pt
  … cũng có thể không có nghiệm
  VT 2 2  2   7 1
  hoặc có vô số nghiệm. Phương
  VP 3  2 1
  trình không có nghiệm nào gọi là
  phương trình vô nghiệm.
   x 2 là nghiệm của pt

  1. Phương trình một ẩn

  ?4. Hãy điền vào chỗ trống (…):

  2. Giải phương trình

  a) Phương trình x = 2 có tập nghiệm là

  -Tập hợp các nghiệm của phương
  trình gọi là tập nghiệm của phương
  trình đó.
  -Kí hiệu tập nghiệm là S.
  - Giải phương trình là phải tìm tất
  cả các nghiệm của phương trình
  đó.

  {2}
  S = …….
  b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là:

  S = ……

  Khi bài toán yêu cầu giải một
  phương trình, nghĩa là phải tìm tất
  cả các nghiệm (tập nghiệm) của PT
  đó.
  Bài tập: Các cách viết sau đúng hay
  sai:
  a/ PT: x2 = 1 có tập nghiệm là:
  S = {1}
  b/ PT: x + 1 = 1 + x có tập nghiệm
  là: S = R

  1. Phương trình một ẩn
  3. Phương trình tương đương

  - Hai phương trình có cùng một
  tập nghiệm là hai phương trình
  tương đương.
  - Kí hiệu: “”
  - Ví dụ: x + 2 = 0  x = -2

  Bài tập: Cho hai phương trình: x =
  -2 và
  x + 2 = 0. Tìm tập nghiệm của mỗi
  phương trình ? Nêu nhận xét ?
  Hai phương trình x = -2 và x + 2 =
  0 gọi là hai phương trình tương
  đương. ? Thế nào là hai phương
  trình tương đương?
  Bài tập 5: Hai phương trình: x = 0
  và x(x -1) = 0 có tương đương
  không ? Vì sao?

  1. Phương trình một ẩn

  Bài 1 (SGK/6): Với mỗi phương trình sau,
  hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó
  * Khái niệm:
  không ?
  Phương trình một ẩn có dạng: A(x) = B(x)
  * Ví dụ 1:
  * Nghiệm của phương trình:
  * Chú ý: (SGK/5)
  * Ví du 2: (SGK/6)

  2. Giải phương trình
  Giải phương trình là phải tìm tất cả các
  nghiệm của phương trình đó.

  3. Phương trình tương đương
  - Hai phương trình có cùng một tập
  nghiệm là hai phương trình tương đương.
  - Kí hiệu: “”
  - Ví dụ: x + 2 = 0  x = -2

  4. Luyện tập

  a) 4x – 1 = 3x – 2;
  b) x + 1 = 2(x – 3);
  c) 2(x + 1) + 3 = 2 - x
  Hoạt động
  Giải:nhóm
  a) X=-1, VT = 4(-1) – 1 = -4 – 1 = -5
  VP = 3(-1) – 2 = -3 – 2 = -5
  Vậy x = -1 là nghiệm của PT trên
  b) X=-1, VT= -1 + 1 = 0
  VP = 2(-1 – 3) = 2.(-4) = -8
  Vậy x = -1 không là nghiệm của PT trên
  c) X=-1, VT= 2(-1 + 1) + 3 = 2.0 + 3= 3
  VP= 2 – (-1) = 2 + 1 = 3
  Vậy x = -1 là nghiệm của PT trên
  TG

  Bài tập: Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của
  nó (theo mẫu)
  3(x – 1) = 2x -1

  (a)

  -1

  1
  x
  1 
  x 1
  4

  (b)

  2

  x  2 x  3 0 (c)

  3

  2

  4

  TRẢ LỜI CÂU HỎI
  - Thế nào là phương trình một ẩn?
  - Để giải phương trình ta phải làm thế nào?
  - Thế nào là hai phương trình tương đương?

  Câu 1: Phương trình 2x + 5 = 3x + 4 nghiệm của nó là:
  A. x = 1

  B. x = -2

  C. x = 3

  D. x = 4

  Câu 2: Phương trình x – 17 = 0 có tập nghiệm là bao nhiêu:
  A. 15

  B. 16

  C. 17

  D. 18

  4. Luyện tập
  Bài 1:

  Với mỗi Pt sau hãy xét xem x=-1 có là nghiệm
  của nó không?
  a)4x – 1 = 3x – 2
  b)x + 1 = 2(x - 3)

  Lưu ý:với mỗi Pt ta nên tính kết quả từng vế rồi so sánh
  Gải:
  a)Thay x= -1 vào 2 vế của Pt
  Ta có: VT=4x-1=4(-1)-1=-5
  VP=3x-2=3(-1)-2=-5
  VT=VP
  Vậy x=-1 là nghiệm của Pt
  đã cho

  b)Thay x=-1vào 2 vế của Pt
  Ta có: VT=x+1=(-1)+1=0
  VP=2(x-3)
  =2(-1-3)= -5
  VT≠VP
  Vậy x=-1 không phải là
  nghiệm của Pt đã cho.

  1. Phương trình một ẩn

  * Khái niệm:
  Phương trình một ẩn có dạng: A(x) = B(x)
  * Ví dụ 1:
  * Nghiệm của phương trình:
  * Chú ý: (SGK/5)
  * Ví du 2: (SGK/6)

  2. Giải phương trình
  Giải phương trình là phải tìm tất cả các
  nghiệm của phương trình đó.

  3. Phương trình tương đương
  - Hai phương trình có cùng một tập
  nghiệm là hai phương trình tương đương.
  - Kí hiệu: “”
  - Ví dụ: x + 2 = 0  x = -2

  4. Luyện tập

  HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

  - Nắm được dạng tổng quát của PT
  một ẩn. Cách xác định một giá trị của
  ẩn có phải là nghiệm của PT không.
  Cách viết tập nghiệm của một PT.
  Khái niệm hai PT tương đương
  - Xem lại các ví dụ
  -BTVN 2, 3 (SGK/6,7)
  -Đọc phần “Có thể em chưa biết”
  -Chuẩn bị: bài 2: Phương trình

  bậc nhất một ẩn

  -Xem lại quy tắc chuyển vế và quy tắc
  nhân với 1 số.

  HƯỚNG DẪN
  *BT2: làm tương tự như ?2 sgk trang
  5
  *BT3: Làm như ?4 sgk trang 6
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH VAI BÁC HỒ

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 8