Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  visitors

  Flag Counter

  CHỮ KÝ

  GOOGLE TÌM KIẾM

  LỜI HAY Ý ĐẸP

  KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH MÌNH ==*****************************== CON NGƯỜI CHỈ CÓ CÁI CHƯA BIẾT CHỨ KHÔNG CÓ CÁI KHÔNG BIẾT ===*************************===

  Hỗ trợ trực tuyến

  Ảnh ngẫu nhiên

  20181120_080549.jpg 20181120_080220.jpg 20130415.gif Yentong3goccuatamgiac.swf

  http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

  Đại số 8. Chương III. §3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vy Văn Yển (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:33' 03-12-2022
  Dung lượng: 543.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 25

  Tiết 25 :

  PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG
  ax + b = 0

  1. Cách giải:
  Phương
  giải:
  Trong bài này ta chỉ xét các phương trình mà hai
  vế củapháp
  chúng
  là hai
  Ví dụ 1: Giải pt: 2x–(3–5x) = 4(x+3)
  biểu<=>
  thức2xhữu
  tỉ của ẩn, không chứa ẩn ở Thực
  mẫu và
  cóphép
  thể đưa
  hiện
  tínhđược
  để bỏvề
  dấu
  – 3 + 5x = 4x + 12
  dạng
  ax2x++b5x
  = -04x
  hay= ax=
  ngoặc 2x – 3 + 5x = 4x + 12
  <=>
  12 +-b.
  3
  <=> 3x = 15 <=> x = 5
  Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang
  Phương trình có nghiệm là: x = 5
  một vế, các hằng số sang vế kia:
  5x  2
  5  3x
  2x + 5x - 4x = 12 + 3
  Ví dụ 2: Giảûi pt:
   x 1 
  3
  2
  Thu gọn và giải phương trình nhận
  2 5 x  2   6 x 6  3 5  3 x 

  được: 3x = 15 <=> x = 5
  <=>
  6
  6
  <=> 2(5x -2) + 6x = 6 + 3(5 – 3x)
  ? Hãy nêu các bước chủ yếu để giải
  <=> 10x – 4 + 6x = 6 + 15 – 9x
  phương trình trong hai ví dụ trên.
  <=> 10x – 4 + 6x
  = 6 + 15 – 9x
  <=> 10x + 6x + 9x = 6 + 15 + 4
  - Bước 1:Qui đồng mẫu ở hai vế
  <=>
  25x
  = 25
  - Bước 2: Nhân hai vế với mẫu chung
  <=>
  x
  =
  1
  để khử mẫu
  Vậy pt có tập nghiệm là: S = {1}
  - Bước 3: Chuyển các hạng tử chứa ẩn
  * Cách giải:
  sang một vế, các hằng số sang vế kia.
  - Bước 1:Qui đồng mẫu ở hai vế
  - Bước 4: Thu gọn và giải phương trình
  - Bước 2: Nhân hai vế với mẫu chung để khử mẫu
  nhận được.
  - Bước 3: Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế,
  các hằng số sang vế kia.
  - Bước 4: Thu gọn và giải phương trình nhận được.

  Tiết 25 :

  PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG
  ax + b = 0

  1. Cách giải:
  - Bước 1:Qui đồng mẫu ở hai vế
  - Bước 2: Nhân hai vế với mẫu chung để khử mẫu
  - Bước 3: Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế,
  các hằng số sang vế kia.
  - Bước 4: Thu gọn và giải phương trình nhận được.

  <=>

  * Ví dụ 3: Giải phương trình
  (3 x  1)( x  2) 2 x 2  1 11


  3
  2
  2

  2(3 x  1)( x  2)  3(2 x 2  1) 33
  <=>

  6
  6
  2
  <=> 2(3x – 1)(x + 2) – 3(2x + 1) = 33
  <=> 2(3x2 + 6x - x- 2) – 6x2 – 3 = 33

  <=> 2(3x2 + 5x - 2) – 6x2 - 3

  <=> 6x2 + 10x - 4 – 6x2 - 3
  10x

  =

  <=>
  <=>

  x

  = 33

  = 33

  33 + 4 + 3

  10x
  =

  <=> 12x – 10x – 4 = 21 – 9x
  <=> 12x – 10x + 9x = 21 + 4

  2. Áp dụng:

  <=>

  ?2 Giải phương trình
  5 x  2 7  3x
  x

  6
  4
  12 x  2(5 x  2) 3(7  3x)
  <=>

  12
  12

  =

  40

  4.

  Vậy PT có tập nghiệm S = { 4 }

  <=>

  11x

  = 25

  x

  =

  Vậy PT có tập nghiệm S =
  {
  }

  25
  11
  25
  11

  Tiết 25 :

  1. Cách giải:
  2. Áp dụng:

  PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG
  ax + b = 0
  Ví dụ 4:

  *Chú ý :

  1) Khi giải một phương trình ta thường tìm cách

  biến đổi để đưa phương trình đó về dạng đơn giản
  nhất là dạng a x + b = 0 hay a x = - b .
  Trong một vài trường hợp ta còn có cách
  biến đổi khác.
  x 1 x 1 x 1
  Ví dụ 4: Giải p.trình


  2

  2

  3

  6

  x 1 x 1 x 1


  2
  2
  3
  6

   1 1 1
  (
  x

  1
  )
      2
  <=>
   2 3 6

  1 1 1
     2
  2
  3 6


  <=> ( x  1)
  <=>

  ( x  1)

  4
  2
  6

  <=>
  x – 1 = 3 <=> x = 4
  Vậy pt có tập nghiệm là S = {4}

  Tiết 25 :

  1. Cách giải:
  2. Áp dụng:

  PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG
  ax + b = 0

  *Chú ý :

  1) Khi giải một phương trình ta thường tìm cách

  biến đổi để đưa phương trình đó về dạng đơn giản
  nhất là dạng a x + b = 0 hay a x = - b .
  Trong một vài trường hợp ta còn có cách
  biến đổi khác.
  1 1
   1 hợp

  1 xtrình
   1 giải
  x  1có thể dẫn (đến
  2)x Quá
  trường
  đặc
  x

  1
  )   2
  <=>


  2
  2
  3
  6

  biệt
  2 là hệ3số của6 ẩn bằng 0. Khi đó, phương trình
   1 1mọi1x
  có thể vô nghiệm hoặc<=>
  nghiệm
  ( x đúng
  1) với
     2
   2 3 6
  Ví dụ 5: ( sgk )
  4
  ( x  1) 2
  Ví dụ 6: ( sgk ) <=>

  6

  <=> x – 1 = 3 <=> x = 4
  Vậy pt có tập nghiệm là S = {4}

  Ví dụ 5: Giải phương trình sau:
  x  1  x  1 <=> x + 1 = x – 1
  <=> x – x = - 1 – 1
  <=> (1 - 1)x = - 2
  <=> 0x = - 2
  Pt voâ nghiệm
  Ví dụ 6 Giải phương trình sau:

  x  1 x  1 <=> x – x = 1 + 1
  <=> x – x = 1 - 1
  <=> 0x = 0
  Pt nghiệm đúng với mọi x

  Tiết 25 :

  PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG
  ax + b = 0

  Bài 1: Giải các phương trình sau:
  a ) 5  ( x  6) 4(3  2 x)

  LUYỆN TẬP

  Bài 2 : Giải phương trình sau:

  <=> 35x + 60x + 6x = 96 + 5

  3(4 x  1) 9
  3
   (4 x  1) 
  4
  16
  8
  3
  9
  3

  (4 x  1) 
  ( 4 x  1) 
  4
  16
  8
  3
  9
  3

  ( 
  )(4 x  1) 
  4 16
  8
  3
  3

  (4 x  1) 
  16
  8

  4 x  1 2
  3

  x
  4

  <=>

  101x

  = 101

  <=>

  x

  = 1

  Vậy tập nghiệm của pt là S = { 3 / 4}

  <=> 5 – x + 6 = 12 – 8x
  <=> – x + 8x = 12 – 6 – 5
  <=>
  7x = 1
  <=>
  x= 1/7
  1
  Vậy tập nghiệm:
  S={ }

  7
  7x  1
  16  x
  b)
   2x 
  6
  5

  <=> 5(7x – 1) + 60x = 6(16 – x)
  <=> 35x – 5 + 60x = 96 – 6x

  Vậy tập nghiệm:

  S={1}

  Tiết 25 :

  PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG
  ax + b = 0

  LUYỆN TẬP
  Bài 3: Tìm chỗ sai và sữa lại các bài giải sau cho đúng
  a)

  3x – 6 + x = 9 – x

  b)

  2t – 3 + 5t = 4t + 12

  <=> 3x + x – x = 9 – 6

  <=> 2t + 5t – 4t = 12 - 3

  <=>

  3x = 3

  <=>

  3t

  =

  9

  <=>

  x = 1

  <=>

  t

  =

  3

  Lời giải đúng

  Lời giải đúng

  a) 3x – 6 + x = 9 – x

  b)

  2t – 3 + 5t

  =

  4t + 12

  <=> 3x + x + x = 9 + 6

  <=> 2t + 5t – 4t

  = 12 + 3

  <=>

  <=>

  3t

  =

  15

  <=>

  t

  =

  5

  <=>

  5x = 15
  x =

  3

  Vậy tập nghiệm: S = { 3 }

  Vậy tập nghiệm:

  S={5}

  Hướng dẫn dặn dò
  1.Xem lại cách giải phương trình bậc nhất một ẩn và những phương trình
  có thể đưa được về dạng ax + b = 0.
  2.Bài tập: Bài 11, 12 (còn lại) , Bài 13/SGK, Bài 21/SBT.
  3. Chuẩn bị tiết sau luyện tập.
  HD bài 21(a) /SBT:
  Tìm ĐK của x để giá trị của phân thức sau được xác định :

  A

  3x  2
  2( x  1)  3(2 x  1)

  2( x – 1) – 3 ( 2x + 1 ) ≠ 0
  Biểu thức A có nghĩa khi và chỉ khi nào?
  Bài toán dẫn đến việc giải phương trình : 2( x – 1) – 3 ( 2x + 1 ) = 0
  Giaûi pt tìm ñöôïc x = -5 / 4
  Vậy với x ≠ -5/4 thì biểu thức A được xác định .
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH VAI BÁC HỒ

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 8