Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  visitors

  Flag Counter

  CHỮ KÝ

  GOOGLE TÌM KIẾM

  LỜI HAY Ý ĐẸP

  KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH MÌNH ==*****************************== CON NGƯỜI CHỈ CÓ CÁI CHƯA BIẾT CHỨ KHÔNG CÓ CÁI KHÔNG BIẾT ===*************************===

  Hỗ trợ trực tuyến

  Ảnh ngẫu nhiên

  20181120_080549.jpg 20181120_080220.jpg 20130415.gif Yentong3goccuatamgiac.swf

  http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vy Văn Yển (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:47' 29-11-2020
  Dung lượng: 6.0 MB
  Số lượt tải: 256
  Số lượt thích: 0 người
  GIỜ TOÁN ĐẠI SỐ 9
  nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự
  Trường THCS Sơn hải
  Trường THCS Sơn hải
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi : Điền vào chỗ trống (...)trong các phát biểu sau để hoàn thành định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất?
  a. Định nghĩa:
  Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức . . (1). . . trong đó a,b là các số cho trước và .(2) . .
  y = ax + b
  b. Tính chất:
  Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với ..(1).... và có tính chất sau :
  - . . . .(2) . . . . trên R, khi a > 0.
  - . . . . (3) . . . trên R khi a < 0.
  mọi giá trị của x thuộc R
  Đồng biến
  Nghịch biến
  A
  C`
  A`
  B`
  C
  B
  ?1. BiĨu diƠn cc iĨm sau trn cng mt mỈt phng to
  A(1 ; 2), B(2 ; 4), C(3 ; 6),
  A`(1 ; 2 + 3), B`(2 ; 4 + 3), C`(3 ; 6 + 3).
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  =>Nếu A, B, C cùng nằm trên đường thẳng (d) thì A`, B`, C` cùng nằm trên đường thẳng (d`) // (d).
  - Vậy nếu A, B , C cùng nằm trên một đường thẳng (d) thì A` , B` , C` có cùng nằm trên một đường thẳng không ?
  - Hãy so sánh tung độ của các điểm A, B, C lần lượt với tung độ của các điểm A`, B`, C`?
  - Em có nhận xét gì về các đoạn AB và A`B` ; BC và B`C`?
  Nhận xét:
  -Tung độ của các điểm A, B, C hơn tung độ của các điểm A` , B` , C` 3 đơn vị
  AB// A`B` , BC //B`C`
  (d)
  (d`)
  ? Nhận xét:
  Nếu A, B, C cùng nằm trên đường thẳng (d) thì A`, B`, C` cùng nằm trên đường thẳng (d`) // (d).
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  ?1.BiĨu diƠn cc iĨm sau trn cng mt mỈt phng to
  A(1 ; 2), B(2 ; 4), C(3 ; 6),
  A`(1 ; 2 + 3), B`(2 ; 4 + 3), C`(3 ; 6 + 3).
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  ?2. Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x + 3 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:
  -8
  -6
  8
  6
  4
  1
  -2
  0
  -1
  2
  -4
  -1
  1
  2
  -5
  -3
  3
  9
  4
  7
  5
  11
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  ?1.BiĨu diƠn cc iĨm sau trn cng mt mỈt phng to
  A(1 ; 2), B(2 ; 4), C(3 ; 6),
  A`(1 ; 2 + 3), B`(2 ; 4 + 3), C`(3 ; 6 + 3).
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  ? Nhận xét:
  Nếu A, B, C cùng nằm trên đường thẳng (d) thì A`, B`, C` cùng nằm trên đường thẳng (d`) // (d).
  ?2. Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x + 3 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:
  -8
  -6
  8
  6
  4
  1
  -2
  0
  -1
  2
  -4
  -1
  1
  2
  -5
  -3
  4
  9
  3
  7
  5
  11
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  ? Nhận xét:
  Nếu A, B, C cùng nằm trên đường thẳng (d) thì A`, B`, C` cùng nằm trên đường thẳng (d`) // (d).
  (d`)
  (d)
  -Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ? 0) Là một đường thẳng:
  -Cắt trục tung tại điểm có tung độ băng b;
  -Song song với đường thẳng y = ax,nếu b?0; trùng với đường thẳng y = ax, nếu b = 0.
  ? Tổng quát:
  ? Chú ý: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a?0) còn được gọi là đường thẳng y = ax + b ; b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.
  2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  O
  1
  2
  y = 2x
  (1;2)
  (0;0)
  *Vẽ đồ thị y = 2x
  + V iĨm A(1;2)
  - Vẽ đường thẳng đi qua O và A ta được đồ thị của hàm số y = 2x
  1
  2
  -2
  -1
  x
  y
  + Vẽ điểm O(0;0)
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  Đã học lớp 7
  *Vẽ đồ thị y = 2x +3
  -Vẽ đường thẳng đi qua P và Q ta được đồ thị của hàm y = 2x+3
  + Vẽ điểm Q(-1,5;0)
  + Vẽ điểm P(0;3)
  O
  y
  x
  1
  2
  1
  2
  y = 2x+3
  3
  -2
  -1,5
  Q(-1,5;0)
  P(0;3)
  *Vẽ đồ thị y = 2x
  + V iĨm A(1;2)
  - Vẽ đường thẳng đi qua O và A ta được đồ thị của hàm số y = 2x
  + Vẽ điểm O(0;0)
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  *Vẽ đồ thị y = 2x +3
  -Vẽ đường thẳng đi qua P và Q ta được đồ thị của hàm y = 2x+3
  + Vẽ điểm Q(-1,5;0)
  + Vẽ điểm P(0;3)
  Khi b = 0 thì y = ax. Đồ thị của hàm số y = ax là đường thẳng đi qua gốc toạ độ O(0; 0) và điểm A(1;a).

  ?Xét trường hợp y = ax + b với a ? 0 và b ? 0.

  *Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q ta được đồ thị của hàm số y = ax + b.
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  O
  -3
  ?3.Vẽ đồ thị của hàm số sau:
  a) y = 2x - 3; b) y= -2x+3
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  1
  2
  1
  2
  -1
  1
  -1
  2
  -1
  -1
  -2
  *Tổng quát: (SGK)
  Bước 1:
  + Cho x=0=>y = b, => đồ thị cắt Oy tại P(0 ; b)

  + Cho y=0=> ,=> đồ thị cắt Ox tại

  O
  -3
  ?
  ?
  1,5
  A
  B
  y = 2x - 3
  ?3.Vẽ đồ thị của hàm số sau:
  a) y = 2x - 3

  Giải:
  a) y = 2x-3:
  * Cho x = 0 thì y = -3.
  =>Đồ thị cắt trục tung Oy tại A(0; -3).
  =>Đồ thị cắt Ox tại B(1,5 ; 0).
  * Vẽ đường thẳng đi qua A và B ta được đồ thị của hàm số y = 2x- 3.
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  2. Cách vẽ đồ thị hàm số
  y = ax + b (a ? 0)
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  Bước 1:
  + Cho x=0=>y = b, => đồ thị cắt Oy tại P(0 ; b)

  + Cho y=0=> ,=> đồ thị cắt Ox tại

  -1
  1
  Gii:
  *Cho x = 0 thì y = 3.
  => th ct Oy ti C(0 ; 3).

  3
  ?
  ?
  1,5
  C
  D
  y = -2x + 3
  * V ng thng i qua hai iĨm C v D ta ỵc th cđa hm s y =- 2x +3.
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  2. Cách vẽ đồ thị hàm
  số y = ax + b (a ? 0)
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  ?3. Vẽ đồ thị của hàm số sau:
  b) y = -2x + 3

  Bước 1:
  + Cho x=0 =>y = b, => đồ thị cắt Oy tại P(0 ; b).

  + Cho y=0 => ,=>Đồ thị cắt Ox tại

  2
  1
  1
  2
  -1
  -1
  ?
  3
  ?
  ?
  1,5
  C
  D
  y = -2x + 3
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  O
  ?
  1,5
  A
  B
  y = 2x - 3
  Hàm số đồng biến
  Hàm số nghịch biến
  -3
  -1
  -1
  1
  1
  2
  1
  2
  -1
  -1
  B
  Bài 16 a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x và y = 2.x + 2 trên cùng một mặt phẳng toạ độ.
  Bài 16 b) Gọi A là giao của hai đồ thị nói trên, tim toạ độ điểm A
  Đồ thị đi qua hai điểm O (0 ; 0) và M (1 ; 1)
  a) *y = x
  * y = 2.x + 2
  Đồ thị đi qua hai điểm B (0 ; 2) và C (1 ; 4)
  1
  1
  ?
  ?
  y = x
  ?
  M
  2
  4
  C
  2
  ?
  y = 2.x + 2
  Gọi A là giao của hai đồ thị nói trên.
  Toạ độ A ( x0 ; y0 ) là nghiệm của phương
  trình 2.x+2 = x . Tìm x , từ đó tính y
  ?
  A
  Gợi ý :
  Tiết 23. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0)
  Hướng dẫn về nhà:
  Học thuộc tính chất (tổng quát) của đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0) theo SGK và vở ghi; Nắm vững cách vè đồ thị hàm số trên
  Xem lại các bài tập đã làm và làm bài tập 15, 16, 17 (SGK trang 51-52).
  Tiết sau: Luyện tập.
  Xin chân thành cảm ơn
  các thầy cô và các em học sinh
  Chúc các em học tập tốt!
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH VAI BÁC HỒ

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 8