Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  visitors

  Flag Counter

  CHỮ KÝ

  GOOGLE TÌM KIẾM

  LỜI HAY Ý ĐẸP

  KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH MÌNH ==*****************************== CON NGƯỜI CHỈ CÓ CÁI CHƯA BIẾT CHỨ KHÔNG CÓ CÁI KHÔNG BIẾT ===*************************===

  Hỗ trợ trực tuyến

  Ảnh ngẫu nhiên

  20181120_080549.jpg 20181120_080220.jpg 20130415.gif Yentong3goccuatamgiac.swf

  http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

  TOÁN 9 CƠ BẢN CHUONG I CAN BẬC HAI

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vy Văn Yển (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:47' 25-11-2022
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 49
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA.
  BÀI 1. CĂN BẬC HAI.
  I, LÍ THUYẾT.
  1,
  – Với số dương a, số
  gọi là căn bậc hai số học của a.
  – Số 0 gọi là căn bậc hai số học của 0.
  Chú ý:

  Với

  . Ta có:

  .

  2,
  – Với hai số không âm a và b:

  .

  II, BÀI TẬP.
  Bài 1: Tìm căn bậc hai số học của các số sau: 64; 81; 1,21; 0,01; 0,04; 0,49; 0,64; 49.
  Bài 2: So sánh:
  a, 2 với

  .

  b, 6 với

  .

  c, 4 với

  a, 8 với

  .

  b, 7 với

  .

  c, 8 với

  a, 6 với

  .

  b, 7 với

  .

  c, 18 với

  .

  a, 5 với

  .

  b,

  c,

  với

  .

  c,

  với

  .

  a,

  với

  .

  với

  b,

  .
  với

  .

  Bài 3: So sánh:
  a,

  với

  .

  b,

  HD:
  a,

  .
  .

  b,

  .

  1

  với

  .

  .
  .

  .

  2

  Bài 4: So sánh:
  a,

  với

  .

  HD:
  a,

  .

  Bài 5: So sánh:
  a,

  với

  .

  HD:
  .
  .
  Bài 6: Tìm x không âm biết:
  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  .
  .
  .

  b,

  .

  c,

  .

  c,
  .

  3

  c,

  c,

  .
  .

  BÀI 2. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

  .

  I, LÝ THUYẾT.
  1,
  – Với A là một biểu thức đại số thì
  là căn thức bậc hai của A.
  – Khi đó: A gọi là biểu thức lấy căn hoặc biểu thức dưới dấu căn.


  xác định hay có nghĩa khi A lấy giá trị không âm hay

  .

  2,

  – Với mọi số a ta luôn có:

  .

  II, BÀI TẬP.
  Bài 1: Tìm điều kiện xác định:
  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .
  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  Bài 2: Tìm điều kiện xác định:
  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .
  a,

  .

  b,

  .

  4

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  a,

  .

  b,

  .

  .
  .

  c,

  .

  Bài 3: Tìm điều kiện xác định:
  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  Bài 4: Tìm điều kiện xác định:
  a,

  .

  a,

  b,

  .

  a,

  b,

  .

  Bài 5: Rút gọn
  a,

  .

  b,

  .
  5

  c,

  với

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  với

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  với

  .

  a,

  .

  a,

  .

  a,

  .

  .

  b,

  .

  c,

  với

  .

  b,

  .

  c,

  với

  .

  c,

  với

  .

  b,

  .

  Bài 6: Rút gọn:

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .
  .

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  b,

  .

  a,

  .

  c,

  .

  Bài 7: Rút gọn:
  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  6

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  c,
  .

  .

  c,

  .

  Bài 8: Rút gọn:
  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  .

  7

  Bài 9: Rút gọn:
  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  Bài 10: Rút gọn:

  a,

  .

  Bài 1: Rút gọn:
  a,
  a,

  .

  b,
  .

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  8

  9

  Bài 11: Rút gọn:
  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  .
  .

  Bài 12: Rút gọn:

  a,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  Bài 13: Rút gọn:
  a,
  a,

  .

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .
  .
  .

  Bài 14: Rút gọn:
  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  a,
  a,

  .
  .

  b,

  10

  .

  .

  GIẢI PHƯƠNG TRÌNH:

  Dạng 1:
  Dạng 2:

  .

  Đặt

  .

  Bài 1: Giải phương trình:
  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  b,

  .

  c,

  a,

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .
  .

  .

  c,

  .

  c,

  .

  Bài 2: Giải phương trình:
  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  Bài 3: Giải phương trình:
  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,
  11

  .
  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  .

  Dạng 2:

  .

  Dạng 3:

  .

  Bài 1: Giải phương trình:
  a,
  a,

  .

  b,
  .

  a,
  a,
  a,

  .

  b,
  .
  .
  .

  .

  b,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  Bài 2: Giải phương trình:
  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  .

  12

  .
  .
  .

  Bài 3: Giải phương trình:
  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  13

  .

  14

  BÀI 3: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA VỚI PHÉP KHAI PHƯƠNG.
  ĐƯA THỪA SỐ RA NGOÀI VÀ VÀO TRONG DẤU CĂN.
  I, LÍ THUYẾT.


  với  .

  với

  .  với  với  với  .
  .
  .

  với

  .

  II, BÀI TẬP.
  Bài 1: Tính:
  a,

  .

  b,

  .

  c,

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .
  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  15

  .

  .

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  Bài 2: Tính:
  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  .
  .
  .
  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  a,

  .

  .

  Bài 3: Tính:
  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .
  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .
  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,
  16

  .

  a,

  .

  a,

  b,
  .

  .

  b,

  .

  Bài 4: Tính:
  a,
  a,

  .

  b,
  .

  b,

  .
  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  .

  .
  .

  b,

  .

  Bài 5: Tính:
  a,
  a,

  .

  b,
  .

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .
  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  17

  a,

  .

  a,

  .

  Bài 6: Tính:
  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  18

  .

  Bài 7: Tính:
  a,
  a,

  .

  b,
  .

  .

  b,

  .
  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  .
  .

  b,

  .

  Bài 8: Tính:
  a,

  .

  b,

  với

  .

  a,

  .

  b,

  với

  .

  với

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  với

  a,

  .

  b,

  với

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  19

  .
  .

  .
  với

  .

  Bài 9: Tính:
  a,

  .

  b,

  a,

  .

  a,

  với

  b,
  .

  với

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  với

  .
  với

  a,

  a,

  a,
  a,

  a,

  .
  .

  .

  .

  với

  b,

  với

  .

  b,

  với

  .

  b,

  với

  .

  b,
  .

  b,

  .

  20

  .
  với

  Bài 10: Tính:
  a,

  .

  với

  .
  với

  .

  b,

  với

  .

  b,

  với

  .

  .
  .

  Bài 11: Tính:
  a,

  .

  a,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  Bài 12: Tính:
  a,
  a,

  .

  b,
  .

  với

  .

  b,

  với

  .
  .

  a,

  .

  b,

  với

  a,

  .

  b,

  với

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  b,

  .
  với

  .

  với

  .

  Bài 13: Tính:
  a,
  a,
  a,
  a,
  a,

  .
  .
  .

  với

  .

  b,

  với

  .

  b,
  b,
  b,

  21

  .

  b,

  b,
  .

  với

  với

  .

  với

  .
  với
  với

  .
  .

  Bài 14: Tính:
  a,

  .

  b,

  a,

  .

  a,

  .

  b,
  .

  a,

  .

  b,
  .

  .

  b,

  .

  Bài 15: Giải phương trình:
  a,
  a,
  a,

  .

  b,
  .

  .

  b,
  .

  .

  b,

  .

  Bài 16: Giải phương trình:
  a,
  a,

  .

  b,
  .

  b,

  .
  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  22

  .
  .
  .

  Bài 17: Giải phương trình:
  a,

  .

  a,

  .

  a,

  .

  a,

  b,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  a,

  b,
  .

  b,

  .
  .

  Bài 18: Giải phương trình:
  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  23

  .
  .
  .
  .

  Bài 19: Giải phương trình:
  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  a,

  b,

  .
  BÀI 4. BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI.

  I, LÍ THUYẾT.
  – Khử mẫu của biểu thức lấy căn:
  – Trục căn thức ở mẫu:
  với

  với

  .

  .

  với

  .

  với

  .

  II, BÀI TẬP.
  Bài 1: Trục căn thức ở mẫu:
  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  b,

  .

  c,

  a,

  .

  24

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  .

  c,

  b,

  .

  25

  .

  Bài 2: Rút gọn biểu thức:
  a,

  .

  b,

  a,
  a,

  .

  .

  .

  b,

  b,

  .

  b,

  .

  .

  a,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  Bài 3: Rút gọn biểu thức:
  a,

  .

  b,

  .

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  a,

  .
  26

  a,
  a,

  .

  b,
  .

  b,

  .
  .

  Bài 4: Rút gọn biểu thức:

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  .

  b,

  a,

  .

  a,

  .

  a,

  .

  .

  b,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  Bài 5: Rút gọn biểu thức:
  a,
  a,

  .
  .

  b,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .
  .

  ,
  Bài 6: Rút gọn biểu thức:
  a,

  .

  b,
  27

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  .

  Bài 7: Rút gọn biểu thức:

  a,

  .

  a,

  .

  a,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  . b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  Bài 8: Rút gọn biểu thức:
  a,

  .

  b,

  28

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  .
  .
  .

  b,

  .

  Bài 9: Rút gọn biểu thức:

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  a,

  .

  .

  b,

  .

  Bài 10: Rút gọn biểu thức:

  a,

  a,

  a,

  với

  .

  với

  với

  b,

  .

  với

  b,

  .

  b,
  29

  với

  với

  .

  .

  .

  a,

  với

  .

  Bài 11: Rút gọn biểu thức:
  a,

  với

  .

  a,

  với

  .

  a,

  a,

  a,
  a,

  với

  .

  với

  .

  với
  với

  30

  .
  .

  Bài 12: Rút gọn biểu thức:
  a,

  với

  a,
  a,

  a,

  a,

  .

  với

  .

  với

  .

  . Với

  .

  với

  .

  a,

  với

  .

  a,

  với

  Bài 13*: Rút gọn biểu thức:
  HD:

  Bài 14: Rút gọn biểu thức:

  a,

  a,

  a,

  .

  .

  .

  a,

  .
  31

  .

  a,

  .

  32

  BÀI 5: CĂN BẬC 3.
  I, LÍ THUYẾT.
  – Căn bậc ba của một số a là x sao cho
  – Nếu

  . KH là:

  .

  .

  – Nếu

  .

  – Với

  thì:

  .  II, BÀI TẬP.

  .

  Bài 1: Tính:
  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  .

  c,
  .

  .

  c,

  .

  Bài 2: Tính:

  33

  .

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  .

  Bài 3: Tính:
  a,

  .

  a,

  .

  a,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  b,

  .

  Bài 4: So sánh:
  a, 5 và

  .

  b,  .

  a, 7 và

  .

  b,  .

  b,  .

  a, 33 và

  .

  Bài 5: Giải phương trình:
  a,
  a,

  .
  .

  a,

  .

  a,

  .

  b,

  .

  c,

  b,

  .

  c,

  b,

  .

  34

  c,

  .
  .
  .

  35

  BÀI 6. BÀI TOÁN TỔNG HỢP.
  DẠNG 1. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC, SO SÁNH BIỂU THỨC VỚI 1 SỐ.

  Bài 1: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tính A khi

  .

  Bài 2: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tính giá trị của A khi

  .

  Bài 3: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tính giá trị của A khi

  .

  Bài 4: Cho biểu thức:

  a, Rút gọn A.
  b, Tính A khi

  .

  Bài 5: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tính giá trị của A khi

  với

  .

  .

  Bài 6: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  36

  b, Tính giá trị của A khi

  .

  37

  Bài 7: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tính A khi  .

  Bài 8: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tính A khi  Bài 9: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  với

  b, Tính

  khi

  .

  Bài 10: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  .

  .

  .

  Bài 11: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  .

  Bài 12: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm a để

  với

  .

  38

  .

  Bài 13: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  với

  b, Tìm x để

  .

  Bài 14: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  với

  b, Tìm x để

  .

  .

  Bài 15: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tìm x để

  .

  Bài 16: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  .

  với

  .

  .

  Bài 17: Cho biểu thức:

  với

  .
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  .

  Bài 18: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  với
  .

  39

  .

  Bài 19: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  .

  40

  Bài 20: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tìm x để

  .

  Bài 21: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  với

  b, Tìm a để

  .

  Bài 22: Cho
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tính A khi

  .

  c, Tìm x để

  .

  Bài 23: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  .
  .

  c, Tính A khi

  .

  Bài 24: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tính A khi
  c, Tìm x để

  .

  .
  .

  41

  Bài 25: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tính A khi

  .

  c, Giải phương trình

  .

  Bài 26: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tính A khi

  .

  c, Tìm x để

  .

  Bài 27: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  với

  b, Tính A khi

  .

  c, Tìm x để

  .

  .

  Bài 28: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tính A khi

  .

  c, Tìm x để

  .

  Bài 29: Cho
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm a để

  với
  .

  42

  .

  Bài 30: Cho
  a, Rút gọn A.
  b, So sánh A với 1.

  với

  Bài 31: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, So sánh A với 6.

  .

  .

  Bài 32: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  .
  .

  Bài 33: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  .
  .

  Bài 34: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, So sánh A với 3.

  với

  .

  Bài 35: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Chứng minh

  .
  .

  Bài 36: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Chứng minh

  với

  .

  43

  .

  Bài 37: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  với
  .

  44

  .

  Bài 38: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  với

  .

  .

  Bài 39: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  với

  b, Chứng minh

  .

  Bài 40: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  với

  b, Tìm x sao cho

  với

  b, Tìm x sao cho

  .

  .

  Bài 42: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  .

  Bài 43: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  .

  .

  Bài 41: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  b, Tìm x để

  .

  với

  .

  Bài 44: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  45

  .

  b, Tìm x để

  .

  46

  Bài 45: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  .

  Bài 46: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm a để

  .

  Bài 47: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Chứng minh

  .

  Bài 48: Cho biểu thức:
  với

  .

  a, Rút gọn A.
  b, So sánh A với 1.

  Bài 49: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tìm giá trị của A để

  .

  Bài 50: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  .
  .

  Bài 51: Cho biểu thức
  a, Rút gọn A.

  .

  47

  b, Tìm a để

  .

  48

  Bài 52: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tìm x để

  .

  Bài 53: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.
  b, Tìm x để

  .
  .

  Bài 54: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tìm x để

  .

  Bài 55: Cho
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tìm giá trị của a để
  c, Tính A khi

  .
  .

  Bài 56: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tính A khi
  c, Tìm x để

  .
  .

  Bài 57: Cho biểu thức:
  a, Rút gọn A.

  .

  b, Tính A khi
  c, Tìm x để

  .
  .
  49

  50
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH VAI BÁC HỒ

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 8